خدمات ما


 

 

واردات و ترخیص کالا از ترکیه 

 

واردات و تجارت با ترکیه در سالهای اخیر رونق بسیار زیادی داشته است و از منابع تجارت با ایران به شما می رود. 

ما می کوشیم که محموله های شما را از ترکیه به آسانی و در اسرع وقت وارد کنیم. 

 

واردات و ترخیص کالا از چین 

 

در چند ساله اخیر به سبب این که چین به شدت توانسته بازار جهان را در دست بگیرد، تاجران ایرانی نیز از قائله مستثنی نبوده اند و تجارت خود را با چین گسترش داده اند. 

لازم به ذکر است اگر در ابتدای راه خود برای تجارت با چین هستید باید به این موضوع توجه داشته باشید که یک سری از نکات وجود دارد تا شما بتوانید تجارت موفقی داشته باشید که در این راه ما می توانیم راه گشای شما باشیم.

خدمات بازرگانی ما


  • ترخیص کالا 
  • واردات کالا 
  • صادرات کالا 
  • واردات و ترخیص کالا از چین 
  • واردات و ترخیص کالا از ترکیه 
  • واردات و ترخیص کالا از بندر عباس 
  • واردات و ترخیص کالا از فرودگاه امام خمینی 

 

 

ترخیص کالا از بندر عباس

 

بندرعباس از جمله بنادر بسیار مهم ایران می باشد که تمامی تجار و بازرگانان برای ترخیص کالاهای خود باید از این بندر استفاده کنند. 

همچنین وجود دو گمرک بزرگ شهید باهنر و شهید رجایی نیز سبب شده است که به این بندر بیشتر توجه شود. 

 

 

ترخیص کالا از فرودگاه امام خمینی 

 

فرودگاه امام خمینی مهم ترین گمرکات هوایی در خاورمیانه می باشد. این فرودگاه در ابتدا برای انتقال مسافران بود و مقدار بسیار کمی برای انتقال محموله ها استفاده می شد.

در حال حاضر بخش عمده انتقال و گمرک هوایی توسط این فرودگاه انجام می شود.