این شرکت به ارائه خدماتی چون ترخیص گمرک کالا و واردات و صادرات و همچنین واردات و ترخیص انواع کالا ها از بنادر ایران و از کشور های خارجی نظیر چین و ترکیه را در اختیار مشتریان میگذارند.

لازم به ذکر است در ابتدای کار واردات و ترخیص کالا شما نیاز مبرمی به مشاوره در این خصوص دارید، که شرکت ما در این زمینه نیز می تواند به شما یاری رساند.