ارزش گذاری گمرکی کالا

28 ژانویه 2023

ارزش کالا و جنس وارداتی در گمرک چطور تعیین میشود؟ | نحوه ارزش گذاری گمرکی کالا

برای افرادی که میخواهند اقدام به واردات کالا و جنس کنند مهم است بدانند ارزش کالای وارداتی آنها بر چه اساس و مبنایی تعیین میشود. این […]