اظهار کالا چیست؟

8 نوامبر 2022

آشنایی با اصطلاحات گمرک | اظهار کالا در گمرک چیست؟

به منظور فعالیت در هر زمینه ای باید با اصطلاحات و تعاریف آن آشنا باشیم. در واقع آشنایی با این اصطلاحات و تعاریف به منزله دانستن […]