تعرفه های گمرکی

11 مارس 2023

کالای متروکه چیست و در چه مواردی کالا متروکه اعلام می شود؟

کالای متروکه چیست؟ کالای متروکه به کالایی گفته می شود که بیش از 4 ماه از تاریخ ورود کالا به گمرک گذشته  باشد.مدت زمان متروکه شدن […]