تعهد ارزی چیست

8 آوریل 2023

کوتاژ گمرکی چیست | چگونگی رفع تعهد ارزی با کوتاژ صادراتی

کوتاژ گمرکی چیست؟ در مراحل ابتدایی ترخیص کالا از گمرک شماره ای برای کالایی که وارد یا صادر کرده ایم صادر می شود. این شماره منحصر […]