سامانه جامع تجارت

15 نوامبر 2023

قابل توجه کاربران محترم سامانه جامع تجارت که قبلا توسط جهاد مشمول ارز ترجیحی شده اند

در خصوص پرونده هایی که قبلاً توسط وزارت جهاد مشمول ارز ترجیحی شده اند ولی در حال حاضر از شمول آن خارج شده اند (اقلام دارویی […]