شرکت وارد کننده کاغذ

15 نوامبر 2023

اختصاص سهمیه ارزی مازاد به واردکنندگان کاغذ

در این اطلاعیه آمده است سهمیه مازاد واردات بازرگانی به میزان 118 درصد سهمیه سالیانه مربوطه برای ثبت سفارش کالای کاغذ با تعرفه های زیر برای […]