صادرات کارتن بسته بندی

8 نوامبر 2023

لغو ممنوعیت صادرات کاغذ و کارتن بسته بندی

با توجه به اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران صادرات کالاهای زیر آزاد و ممنوعیت قبلی لغو شد: کاغذ و کارتن بسته […]