معافیت مالیات 4 درصد

23 ژانویه 2023

مالیات گمرک واردات چقدر است؟ مالیات 4 درصدی گمرک برای چیست؟

مالیات گمرک ، مالیاتی است که دولت ها برای تامین منابع خود مالیات وضع میکنند. یکی از موارد مالیاتی مالیات بر واردات کالاست. از طرفی صاحبان […]