معرفی گمرک جمهوری اسلامی ایران

23 ژانویه 2023

گمرک جمهوری اسلامی ایران | معرفی

گمرک از واژه Commerce به معنی بازرگانی و مبادله کالا و جنس گرفته شده است. گمرک در معنای عمومی خود به سازمان یا نهادهای هر کشوری […]