واردات دستگاه رادیولوژی

15 نوامبر 2023

ثبت سفارش دانه قناری، سولفات روی، دستگاه رادیولوژی پرتال و پودر چربی

با توجه به اعلام سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کالای دانه قناری با کد تعرفه 10083000 ذیل گروه کالایی 26 و مشمول استفاده از ارز حاصل […]