واردات کالا بدون کارت بازرگانی

28 ژانویه 2023

واردات کالا بدون کارت بازرگانی

تمام بازرگانان و افرادی که قصد دارند کالایی را به داخل کشور وارد کرده یا آن را صادر کنند، به داشتن کارت بازرگانی نیاز دارند. در […]