وکیل گمرکی

7 نوامبر 2022

حقوق ورودی و هزینه های خدمات گمرکی کالا و جنس وارداتی

برای تمامی افرادی که اقدام به واردات کالا و جنس از مبادی گمرکی هوایی، زمینی یا ریلی میکنند اصلی ترین سوال این است که هزینه های […]