آشنایی با اصطلاحات گمرک | اظهار کالا در گمرک چیست؟